Spolehlivé vymáhání pohledávek, vymáhání dluhů a odkup pohledávek, advokátní kancelář

PODAT ŽÁDOST O VYMÁHÁNÍ

Vymáhání pohledávek do zaplacení - mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, žaloby a exekuce

Rychlé řešení pohledávek!

Účinné vymáhání pohledávek a registr dlužníků

Vymáhání pohledávek a dluhů provádíme všemi dostupnými legálními způsoby. Cílem vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů je zaplacení Vaší pohledávky v co nejkratším termínu. Vymáháme všechny druhy pohledávek (půjčka, směnka, nájem, poplatky, výživné, lesing a další) bez ohledu na jejich výši. V průběhu vymáhání pohledávek a dluhů je zvolena optimální a důrazná metoda, která vede k zaplacení Vašich pohledávek. Naše vymáhání pohledávek je vždy legální, přesto maximálně důrazné.
Po předání pohledávek k vymáhání je bez prodlení zahájeno plnění všech účinných postupů vůči dlužníkovi. Všekré úkony při vymáhání pohledávek tedy řešíme s maximální precizností.

Cena vymáhání pohledávek je vždy smluvní a zpravidla je placena až z toho, co vymůžeme.

úvod vymáhání dluhů a pohledávek

Realizace řešní vymáhání pohledávek a dluhů

Dokud dlužník svůj dluh neuhradí, vymáhání pohledávek nebude za žádných okolností zastaveno. Do té doby klient nemá s vymáháním žádné náklady. Nárok na odměnu (provizi) nám vzniká až z toho, co dlužník zaplatí. Tento způsob vymáhání pohledávek je záruka, že na úspěšnost vymáhání klademe maximální důraz a zaplacení pohledávky je jediný cíl.

kontakt vymáhání dluhů

Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávek a dluhů

se opírá o profesionální lustraci dlužníka.

Námi zvolený postup mimosoudního vymáhání pohledávek je vždy maximálně efektivní a směřuje k zaplacení pohledávky v co nejkratším termínu. Naše úspěšnost mimosoudního vymáhání je postavena na konstruktivním, přesto nekompromisním osobním jednání s dlužníkem. Při vymáhání pohledávek využíváme veškeré strategicky účinné postupy, které dlužníka přimějí k aktivnímu řešení pohledávky a zaplacení.


Vymáhání pohledávek soudní cestou

je nezvratný krok.

V soudním řízení Vás při vymáhání pohledávek zastupují naší špičkoví advokáti. Díky pravomocnému platebnímu rozkazu nebo rozsudku se vymáhání pohledávek posouvá do stádia exekuce na majetek dlužníka. Dále je dlužník zařazen do registru dlužníků. Díky tomu se vymáhání pohledávek dále posiluje, protože se dlužník stává veřejně nesolventní osobou, což mu zásadně stěžuje jeho další aktivity.


Vymáhání pohledávek - exekuce a exekuční řízení

Pokud dlužník ignoruje veškeré předchozí postupy vymáhání pohledávek, garantujeme zahájení a provdení exekuce. V tomto stádiu vymáhání jsou výmluvy dlužníka naprosto bezpředmětné. Veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek v exekuci, tj. zpracování, podání návrhu a zahájení exekuce opět neplatíte! Vše financujemez vlastních zdrojů.


Odkup pohledávek (postoupení pohledávek)

Pokud nechcete mít jakékoli starosti s vymáháním pohledávek, nabízíme odkup pohledávek po splatnosti. Splatnost a výše úplaty za odkup pohledávek je sjednána podle stavu a výše pohledávky.


Postup zahájení spolupráce při vymáhání pohledávek

Objednejte si nezávaznou poptávku požadované služby prostřednictvím kontaktního formuláře. Po obdržení základních informací k pohledávce provedeme nezávaznou a bezplatnou analýzu dluhu a bonity dlužníka
Výsledek analýzy zakomponujeme do návrhu spolupráce a do 24 hodin po odsouhlasení zahájíme vymáhání pohledávky.

Abychom Vám garantovali maximální úsilí při vymáhání pohledávek, riziko nákladů na vymáhání pohledávek a dluhů neseme v plné výši. Pro dlužníka to znamená, že od vymáhání pohledávky nikdy neustoupíme!


vymáhání nezaplacených faktur
vymáhání směnky, půjčky, nájemného
vymáhání alimentů
vymáhání vrácení majetku
správa pohledávek

Podrobný popis služeb v oblasti správy pohledávek, vymáhání a odkoupení pohledávek

hlavní nabídka vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů Mimosoudní vymáhání dluhů a pohledávek

Účelný postup při mimosoudním vymáhání dluhů a vymáhání pohledávek směřující k dosažení úhrady dluhu. Jediný cíl při vymáhání pohledávek jsou peníze na Vašem účtu. Naše odměna za vymáhání je vyplácena až z toho, co sami vymůžeme. Pohledávky tímto vymáháme vždy jako naše vlastní. Pokud nic nevymůžeme, neplatíte nám nic!!
Podrobné informace o naší službě se dočtete v sekci vymáhání dlluhů nebo vymáhání pohledávek.

cíl nabídky vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů Inkaso a soudní vymáhání pohledávek a dluhů

Za právní služby při inkasu pohledávek nám nic neplatíte! Veškeré náklady soudního a případně exekučního řízení si vymáháme po dlužníkovi SAMI! Naše základní právní úkony jsou elektronický platební rozkaz (zpracování a podání), žaloba a další související služby advokáta spojené s vymáháním dluhů a vymáháním pohledávek.
Více o inkasu pohledávek se dozvíte v sekci inkaso pohledávek.

hlavní nabídka vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů Vymáhání vykonatelných pohledávek a EXEKUCE

Při vymáhání pohledávek nás nikdo nezastaví. Pokud dlužník nezaplatí ani vykonatelnou pohledávku, vymáháme pohledávky na základě Exekuce na majetek dlužníka. Vymáhání dluhů tímto řešíme komplexně, což podporuje maximální úspěšnost ve vymáhání dluhů a pohledávek.

hlavní nabídka vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů Odkup pohledávek před a po lhůtě splatnosti

Odkoupení jednotlivých nebo celého portfolia pohledávek. Kupní cena pohledávky je stanovena s přihlédnutím na její výši, splatnost a výsledek lustrace dlužníka. Základní podmínka pro odkup pohledávek je solventnost dlužníka, tj. nesjou proti němu vedeny soudní spory, exekuce atd.

hlavní nabídka vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů Upomínka faktur v prodlení

Vaše Online upomínka jménem naší společnosti a advokátů. Vymáhání pohledávek v mimosoudním režimu. Vymáhejte pohledávky naším jménem bez nutnosti uzavření Smlouvy o vymáhání pohledávek. Upomínka online splňuje veškeré zákonemn povinné náležitosti, které musí věřitel splnit písemně, a to nejméně 7 dní před podáním návrhu na elektronický platební rozkaz.
Více o službě upomínka online se dozvíte na www.upominkaonline.cz

hlavní nabídka vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů Lustrace dlužníků a sledování insolvence

Prověříme, zda a kolik řízení je vedeno proti dlužníkovi, lusrace vlastnických práv v katastru nemovitostí po celé ČR. Sledování insolvenčního rejstříku. Zpracujeme a podáme Vám přihlášku do insolvenčního řízení


kontakt na vymáhání dluhů

Stručný postup komplexního vymáhání dluhů

V prvé fázi zahajujeme vymáhání dluhů v mimosoudním řízení. Tato etapa vymáhání je vždy preferována, protože je nejrychlejší a také pro samotného dlužníka výhodnější. Z tohoto důvodu je náš přístup k dlužníkovi maximálně důrazný a motivační.
V případě, že jsou vyčerpány všechny mimosoudní pokusy a dlužník svůj dluh neuhradí, je zahájeno inkaso pohledávek v podobě podání platebního rozkazu, respketive žaloby. Pokdu dlužník nereaguje ani na platební rozkaz a tento se stane parvomocnám a vykonatelný, zahajujeme ve spolupráci s naším exekutorem exekuci na majetek dlužníka.
Náklady soudního a exekučního řízení si po dlužníkovi vymáháme sami, tyto nám tudíž neplatíte, a to ani v případě, že nebudeme v tomto stádiu vymáhání dluhů úspěšní.
Díky našeho uceleného systému vymáhání dluhů dosahujeme maximálně možné úspěšnosti.


Standarní postupy ve vymáhání dluhů a vymáhání pohledávek.

Vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů realizujeme důrazně, účinně a efektivně

Profesionální servis vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů V praxi uskutečňujeme vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů všech typů pohledávek fyzických (občan) a právnických osob (podnikatelé, firmy, instituce) bez ohledu na výši pohledávky. Profesionální služby vymáhání dluhů jsou realizovány s garancí zaplacení pohledávky dlužníkam vyjma případu, že se dlužník ocitne v totální insolvenci. Vymáhání pohledávek vždy řešíme bez kompromisů a s cílem dotáhnout vymáhání dluhů do zaplacení. Vymáhání dluhů a pohledávek nám můžete zadat ZDE.
Přeštěte si úplné informace o postupu vymáhání pohledávek a dluhů

Vymáhání dluhů

Efektivní pomoc při vymáhání dluhů pro fyzické osoby a poslední pokus o smír
Náš hlavní a jediný cíl po celou dobu vymáhání dluhů je dosažení zaplacení pohledávky včetně náhrady škody. Výše pohledávky nás ničím nomezuje a za žádných okolností od vymáhání dluhů a pohledávek neodstupujeme. Poptávka po vymáhání dluhů a pohledávek je pro nás výzva k zahájení kroků směřujících k dosažení cíle, tj. zaplacení, respektive pomoc získat Vaše peníze zpět. Zadat vymáhání dluhů nám můžete ZDE.
Více informací ohledně vymáhání dluhů najdete kliknutím na odkaz zpráva o vymáhání dluhů

Inkaso, aneb soudní vymáhání pohledávek a EXEKUCE

Elektronický platební rozkaz, žaloba, exekuce, právní pomoc a sledování insolvence
Pokud vymáhání dluhů a pohledávek není v mimosoudním řízení úspšné, jsme dále nekompromisní a proti dlužníkovi je zahájeno soudní řízení. Na počátku je sepsán a podán Elektronický platební rozkaz, který je účinný nástroj vymáhání dluhů a vymáhání pohledávek. Díky elektronickému platebnímu rozkazu Vám snížíme náklady na soudní řízení co do výše soudního poplatku. Soudní polatek je při vymáhání dluhů a pohledávek vymáhán po dlužníkovi spolu s Vaší pohledávkou. Jakmile nabude platební rozkaz právní moc a tímto se stane vykonatelný, zahájíme kroky spojené s provedením EXEKUCE na majetek dlužníka!
Mezi naše služby soudního vymáhání pohledávek a dluhů patří také posouzení trestní odpovědnosti za vznik a trvání dluhu. Pokud zjistíme, že dlužník jednal v rozporu se zákonem, zpracujeme a podáme na dlužníka trestní oznámení. V případě obvinění se při vymáhání dluhlů a pohledávek přihlásíme s náhradou škody.
Více informací ohledně soudního vymáhání dluhů a pohledávek najdete kliknutím na odkaz žaloby

Odkup pohledávek

Odkup pohledávek a dluhů před a po lhůtě splatnosti
Odkup pohledávek, nebo-li postoupení pohledávek provádíme za podmínky, že dlužník vlastní nějaký nemovitý majetek, popřípadě jeho finanční situace nesměřuje k insolvenci. Výplata za odkup pohledávek, respektive kupní cena a termín její úhrady je stanoven s přihlédnutím na výši dluhu, dobu po splatnosti dluhu, titul dluhu, stavu pohledávek a solventnosti dlužníka.
Novinkou pro odkup pohledávek je vlastní vymáhání dluhů formou služby burza pohledávek. Na burzu pohledávek si můžete umístit svou pohledávku na náš veřejně přístupný server www.rejstrikdluhu.cz.
Služba burza pohledávek Vám upožní pohledávku prodat konkrétnímu zájemci, například samotnému dlužníkovi Vašeho dlužníka. Tyto finanční operace při vlastním vymáhání pohledávek se v posledních letech ukazují jako velmi výhodné. Více ...

Lustrace solventnosti dlužníka

Lustrace dlužníka a dluhů při vymáhání pohledávek
Před převzetím vymáhání dluhů provádíme lustraci pohledávek, díky které získáme základní informace o solventnosti (platební schopnost) dlužníka. Dále zjišťujeme, zda jsou v rámci vymáhání pohledávek a dluhů vedeny proti dlužníkovi žaloby a exekuce. Tyto informace jsou při vymáhání dluhů důležité s ohledem na stanovení míry vymahatelnosti pohledávek.
Součástí naších služeb při vymáhání dluhů je také zveřejnění dlužníků v registru pohledávek, zápočet pohledávek, sledování insolvence. Monitoring dlužníků (insolvenční rejstřík) a realizace podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. Více ...


Postup, práva a povinnosti při vymáhání pohledávek


 • snadná cesta k úspěšnému vymáhání pohledávek Analýza dlužníka

  Základem úspěšného vymáhání pohledávek je lustrace dlužníka, prověření jeho solventnosti (schopnost splácet své závazky) a případně trestně právní odpovědnosti za vznik a trvání dluhu. Na tomto základě ještě před zahájením vymáhání pohledávek a dluhů provádíme lustraci v registrech, jako je Katastr nemovitostí, Centrální evidence exekucí, registr dlužníků, Insolvenční rejstřík a další.
  Pokud je dlužník právnická osoba, vymáháním dluhů předchází prověření aktuální a historické vazby v obchodním a živnostenském rejstříku. Vše je prováděno za účelem posouzení přímé osobní odpovědnosti jednatele majitele firmy v případě opakovaného zadlužení, nebo jeho další podnikatelské a veřejné aktivity. Získaný výsledek lustrace dlužníka nám potom pomáhá zvolit nejlepší a nejúčinnější postup při vymáhání dluhů a vymáhání pohledávek.

 • úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávek Mimosoudní vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů bez exekuce

  Zahájení vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů začíná ihned po podpisu Mandátní smlouvy o vymáhání pohledávek a dluhů. V tomto stupni je hlavní cíl vymáhání pohledávek neprodlené zaplacení dluhu, popřípdě uzavření dohody o uznání a splácení pohledávky či dluhu. Při mimosoudním vymáhání dluhů provádíme intenzivní vymáhání. Termín mimosoudního vymáhání zpravidla nepřesáhne dva měsíce od převzetí pohledávek k vymáhání.

 • inkaso pohledávek Inkaso, aneb soudní vymáhání pohledávek a soudní vymáhání dluhů a Exekuce

  Pokud mimosoudní vymáhání dluhů dlužník jako korektní pokus o smír neakceptuje a svůj dluh nezaplatí, pokračujeme ve vymáhání pohledávek a dluhů soudní cestou ve spolupráci s naší advokátní kanceláří. V procesu soudního vymáhání pohledávek zpracuje a podá naše advokátní kancelář elektronický platební rozkaz, popřípadě žalobu. V případě, že se jedná o vymáhání dluhů ze směnky, je podáván směnečný platební rozkaz.
  Pokud dlužník peníze neuhradí ani na základě soudního vymáhání pohledávek, tj. na základě vydaného platebního rozkazu, je po právní moci bez dalšího varování přistoupeno k podání návrhu na provedení exekuce. Samotná EXEKUCE na majetek dlužníka je prováděna prostřednictvím našeho exekutora, se kterým úzce při vymáhání dluhů spolupracujeme! Veškeré náklady na právní služby spojené se soudním vymáháním pohledávek jsou zohledněny v naší odměně.

 • trestní odpovědnost za dluhy Trestní oznámení a náhrada škody

  S odkazem na Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, při vymáhání pohledávek prověřujeme, zda dlužník svým jednáním nenaplnil skutkovou podstatu některého z trestných činů, např. Podvod, Krádež, Poškození věřitele, Zvýhodnění věřitele, Způsobení úpadku, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, Zpronevěra, Neoprávněné užívání cizí věci, Podílnictví, Lichva, Zatajení věci, Porušení povinnosti při správě cizího majetku, Poškození cizí věci, Zneužívání vlastnictví atd..

 • snadná cesta k úspěšnému vymáhání pohledávek Kontakt dlužníka

  Oslovení dlužníká při výkonu vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů probíha osobně, telefonicky a písemně postřednictvím poštovního úřadu a e-mailu s doručovací SMS.
  Klademe velký důraz na to, aby dlužník o změně zastoupení v procesu vymáhání pohledávek věděl a následně pochopil, že jedinou cestou, jak se vyhnout nepříjemným následkům je zaplacení dluhu.


Cena služby vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů


 • snadná cesta k úspěšnému vymáhání pohledávek Cena za vymáhání, aneb kolik zaplatíte za vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů?

  V celém procesu vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů, bez ohledu na to, zda vymáhání probíhá mimosoudně, soudně nebo v exekuci, nám neplatíte žádné zálohy nebo jiné skryté poplatky! Naší odměnu za vymáhání dluhů nám platíte z plnění samotného dlužníka, tedy z toho, co sami vymůžeme. Tato podmínka pro vyplacení odměny za vymáhání pohledávek je pro Vás dostatečnou zárukou, že na úspěšnosti vymáhání pohledávek máme minimálně stejný zájem, jako Vy.
  Pokud totiž po dobu vymáhání pohledávek nic nevymůžeme, neplatíte nám vůbec nic.
  Díky této podmíněné a vázané výplatě odměny za vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů sami intenzivně usilujeme, aby vymáhaní pohledávek proběhlo úspěšně a co nejrychleji.

Justice.cz, oficiální server českého soudnictví Justice.cz, oficiální server českého soudnictví Zákony, Finance, Právo, úřady Rozhodčí soud
informace pro dlužníky
Upomínka online

První nezávislý krok vymáhání pohledávek pomocí moderní aplikace upomínka online. Díky této upomínky dáte dlužníkovi první a poslední šanci k zaplacení dluhu před převzetím pohledávky k vymáhání. Vystavte dlužníkovi upomínku jménem naší inkasní společnoti a advokáta, a to do 5-ti minut. Pokud dlužník na základě upomínky svůj dluh uhradí, neplatíte nám žádnou odměnu z uhrazené částky!!

Vystvit nezávaznou upomínku můžete ZDE

upomínka online

Vymáhání pohledávek zahrnuje:
• prověření (lustrace) dlužníka
• právní kompletace pohledávky
• zahájení vymáhání ve všech stupních
• intenzivní komunikace s dlužníkem
• komplexní právní služby
• žaloby a exekuce

Co vymáháme?
• nezaplacené faktury
• půjčky, úvěry, ručení
• směnky
• nájemné a související služby
• práva a nároky ze smluv
• háhradu škody
• sankce, pokuty a penále
• výživné
• ostatní pohledávky
REGISTR DLUŽNÍKŮ
www.rejstrikdluhu.cz

registr dlužníků

Zaregistrujte a zveřejněte Vašeho dlužníka v oficiálním registru dlužníků fyzických a právnických osob.
Zabraňte neplatičům v pokračování jejich činnosti a posilte pozici Vašeho vymáhání pohledávek pomocí registru dlužníků.
Služba rejstřík a registr dlužníků je Vám k dispozici ZDE.
Registr dlužníků současně slouží jako portál burza pohledávek. Tímto způsobem lze zveřejněnou pohledávku nabídnout k prodeji.


informace pro dlužníky
Vymáhání pohledávek bez závazků

Požadujete dlužníka oslovit jménem inkasní agentury?
Využijte naší alternativní nabídku vymáhání pohledávek.


Informace najdete v sekci
Vymáhání pohledávek bez závazků
informace pro dlužníky
Může se Vám hodit
Dohoda o uznání s splácení dluhu
Dohoda o uznání a splácení závazku Nebo si můžete vystavit online upomínku jménem naší společnosti a advokátů na
www.upominkaonline.cz
Přehled našich služeb

mimosoudní vymáhání

mimosoudní vymáhání

elektronický platební rozkaz

exekuce

osobní bankrot a oddlužení

právní poradna

odkup pohledávek

správa pohledávek
informace pro dlužníky
Informace pro dlužníky

Vážení, pokud naše společnost převzala vymáhání dluhů za Vaší osobou či společností, doporučujeme Vám úzce spolupracovat při řešení Vašeho závazku.
Neaktivní dlužníky důrazně upozorňujeme, že liknavý přístup, zapírání se a jiné snahy vyhnout se platební povinnosti při vymáhání dluhů budou mít v konečném důsledku daleko horší a nákladnější dopady.

Pravomocná a vykonatelná pohledávka bude zveřejněna v celostátních registrech dlužníků České republiky a o její existenci budeme informovat banky, pojišťovny a ostatní finanční ústavy v ČR, což může mít negativní dopad při rozhodování o přidělení úvěrů, dotací, pojištění, leasingu a jiných finančních operací, o které budete v budoucnosti žádat.
V těchto intencích se o Vašem závazku také dozví Vaší současní nebo budoucí obchodní partneři.
Rovněž upozorňujeme na uskutečnění osobní návštěvy !!

Najít na webu
Důležité odkazy
Elektronický platební rozkaz

Podání platebního rozkazu

Zápočet pohledávek

Postup, zákonné náležitosti a výhody

Odpis pohledávek

Kdy, proč a jak odepisovat

Přihláška pohledávky

Insolvenční řízení, likvidace, dědictví

Nedobytné pohledávky

Jak dále postupovat

Promlčení pohledávek

Lhůty a následky promlčení pohledávek

Ministerstvo spravedlnosti

Oficiální server českého soudnictví.

Insolvenční rejstřík

Prověření insolvence dlužníka

Obchodní rejstřík

Infomace o právnických osobách

Živnostenský rejstřík

Informace o fyzických osobách

Aktuální zpravodajství

Půjčky
Chcete si půjčit? Zažádejte si o rychlé nebankovní půjčky bez poplatků předem.
Nemůžete doložit výši příjmu, ale potřebujete půjčit peníze? Řešením je rychlá nebankovní půjčka bez doložení příjmu.
Kvůli registru vám nepůjčí? Vyřešte konečně svou finanční situaci a zažádejte si o nebankovní půjčky bez registru a solusu.
Potřebujete peníze, ale nechcete ručit majetkem? Ideálním řešením je nebankovní půjčka registru a zástavy nemovitosti.
Potřebujete nutně půjčit peníze? Máte záznam v registru? Nevadí, vyzkoušejte online nebankovní půjčky bez nahlížení do registru dlužníků.
Když vás tíží finanční situace, jsou tu rychlé nebankovní půjčky na OP bez registru.
Výhodná nabídka rychlé nebankovní půjčky na směnku přijedeme až k vám.
Řešením finanční krize je nejlevnější a nejvýhodnější nebankovní půjčka online bez registru.
Máte mnoho půjček a nestíháte splácet? Slučte si je do jedné nejvýhodnější nebankovní konsolidace půjček bez registru.
Peníze můžete mít raz dva. Jsou tu rychlé nebankovní půjčky do 24 hodin online.
Rychlá půjčka online bez registru - půjčka pro každého, kdo o ní požádá.
Nebankovní hypotéka - půjčky se zástavou nemovitostí - když si chcete pořídit vlastní domov.
Nový web © I.I. 2010
Vymáhání pohledávek a jejich správa od INTER IVCO

Ověřit CSS! validita stranek zvýšení návštěvnosti Najdu vše na jednom místě - Najduvse.cz Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank TOPlist Přidej odkaz na Bookmarky.cz Zóna.cz - katalog stránek Výměna ikonek a odkazů Petra Drhlíka [petrdrhlik.ic.cz] Web-recenze - reklama zdarma Web-Recenze - Peníze, finance CZIN.eu
DOPORUČUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz